GDPR – Dataskyddsförordningen

Gruvegårds Trafikskola AB skyddar din integritet

Vi på Gruvegårds Trafikskola värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Gruvegårds Trafikskola AB dina personuppgifter

Gruvegårds Trafikskola AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina genomförda utbildningar så som B-utbildning, Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen samt dina kommande prov på Trafikverket.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Gruvegårds Trafikskola AB behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad samt en kopia på godkänd ID-handling och skickas per post till:

Gruvegårds Trafikskola AB

Linnégatan 1

722 15 Västerås

 

 

Principer för behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Gruvegårds Trafikskola AB om inget annat anges i denna information. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar muntligt, skriftligt eller digitalt till oss på Gruvegårds Trafikskola AB. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Gruvegårds Trafikskola AB behandlar dina personuppgifter som befintlig kund eller blivande kund.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika källor beroende på hur kontakten med oss görs.

  • Vanligtvis från dig själv eller anhörig (via personligt möte, telefon eller digitalt) Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du som blivande eller befintlig kund köper eller bokar en viss produkt eller tjänst
  • Credit Safe (folkbokföringsuppslag) I samband med bokningar av våra tjänster kan vi hämta uppgifter från offentliga register, så som adressuppgifter som är nödvändiga för att hantera våra tjänster.
  • Trafikverket och Transportstyrelsen (myndigheter) Vidare kan vi samla in kontaktuppgifter via Trafikverket eller Transportstyrelsen så som, datum för körkortstillstånd eller bokade prov. Detta för att säkerhetsställa att vi har uppdaterade datum för att bibehålla kundrelationen samt uppfylla våra krav och förpliktelser mot myndigheterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att du ska kunna utföra våra tjänster på trafikskolan samt för att bibehålla kundrelationen under hela din utbildning. Genom att ingå avtal med Gruvegårds Trafikskola AB lämnar du ditt samtycke till:

  • Identitetsuppgifter Detta kan vara namn, profilfoto, kund och personnummer. Dessa behövs för att kunna identifiera dig som kund i vårt system samt uppfylla krav från myndigheter.
  • Kontaktuppgifter Detta kan vara adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa behövs för att kunna höja kundrelationen samt för att du ska kunna utnyttja våra automatiska påminnelser via sms eller kunna ta emot utskick
  • Anteckningar från körlektioner Dessa anteckningar behandlar vi för att höja kundupplevelsen och underlätta för dig och din handledare under din utbildning samt för att uppfylla myndighetens krav på oss som utbildare.
  • Meddelanden mellan dig och trafikskolan Det kan vara via e-post, sms eller via meddelandefunktionen på Elevcentralen. Dessa meddelanden behandlar vi för att höja kundupplevelsen för dig under din utbildning och för att underlätta för dig och oss att se vad som kommunicerats.
  • Kursdatum Dessa anteckningar behandlar vi för att höja kundupplevelsen för dig under hela din utbildning samt för att uppfylla myndighetens krav på oss som utbildare.
  • Betalningshistorik Denna historik behandlar vi för att höja kundupplevelsen för dig under hela din utbildning och för att följa gällande lagstiftning.
  • Sociala medier (Instagram, Facebook, samt vår webbplats) Detta är en helt frivillig personuppgift som vi då behandlar för att marknadsföra vår trafikskola i sociala medier samt för att förmeddela dina nära och kära att du tagit ditt efterlängtade körkort.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Gruvegårds Trafikskolas avtal med dig.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt. I vissa fall kan uppgifter komma att sparas längre för att administrera dina utförda tjänster eller på grund av gällande svensk lagstiftning. Därefter kommer gallring av personuppgifterna raderas helt enligt rutinerna i vårt affärssystem aSTRa som drivs och underhålls av STR – Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (www.str.se).

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

En begäran om registerutdrag ska innehålla personnummer samt vara undertecknad och skickas per post till:

Gruvegårds Trafikskola AB

Linnégatan 1

722 15 Västerås